Eli Grotle er konstituert redaktør i Sogn Avis: – Ingen planar om å fase ut papiravisa


Måndag vart Eli Grotle (54) konstituert som redaktør i Sogn Avis. Ho kjem frå stillinga redaksjonssjef.

Sogn Avis vert utgiven i Leikanger i Sogndal kommune og kjem ut måndag-torsdag og laurdag.

I desember i fjor vart det kjent at tidlegare redaktør Jan Inge Fardal ville gå av, etter å ha takka ja til ny jobb som redaktør i Nynorsk Pressekontor.

Dette seier Grotle til Grafen.

– Kva er din viktigaste eigenskap som redaktør?

– At eg som konstituert redaktør allereie kjenner godt alle tilsette og har i mange år vore tett på utviklinga i heile regionen Sogn Avis dekker.

– Kva områder er underdekka av media i Indre Sogn?

– Eg vil ikkje hevde at noko er underdekka, men det vil alltid vera dei som kjenner på at media ikkje er nok til stades i deira kommune eller bygd.

– Kva vil du gjera for å byggja tillit hjå lesarane?

– Den tilliten håpar og trur eg Sogn Avis allereie har.

– De/Amedia skal satsa meir digitalt. Betyr dette kutt i frekvensen på papiravisa i 2020? Vert papiravisa fasa heilt ut?

– Det finst det ingen planar om.

– Er du freidig og modig i møte med makta?

– Eg har over 30 år fartstid som journalist og har slik eg ser det aldri kvidd meg for å utfordre dei som sit i posisjonar. Eg har alltid jobba etter filosofien om at det finst ikkje dumme spørsmål, berre dumme svar.

– Så då er det «makta» sin jobb og gje svar som lesarane kan forstå når journalistane skal formidle det vidare.