Ingen ville møta Fredrik Solvang til diskusjon om sluttpakkar i offentleg sektor


Ingen av dei 10 000 tilsette i Vy-konsernet kunne møta Fredrik Solvang i «Debatten» på Nrk då han ville forsøkje dra i gang ein debatt om sluttpakkar hjå offentleg tilsette.

I ein melding på Twitter seier Solvang at Oslo universitetssykehus, som også var invitert, i det minste innrømte at dei ikkje hadde lyst å stilla opp.

Ordførar Bror Helgestad (Sp) i Østre Toten ville ikkje svare tross fleire forsøk på å få kontakt med han på telefon. Helgestad kom i søkjelyset etter ein sluttavtale med tidlegare rådmann som gjekk av og beheld over 1,1 millionar kroner i årsløn i tre år.

https://twitter.com/fredriksolvang/status/1200051231269539841

Kva meiner du om sluttpakkane?