Dyr i vegbana: Skal du køyra over katten eller styre vekk? – Dette seier forsikringsselskapa


Det var i Sogn og Fjordane tingrett at politiadvokat Ingeborg Drægebø nyleg kom med det oppsiktsvekkjande utspelet, og oppfordring til kattedrap:

«Dersom man står ovenfor valget om å kjøre over en katt eller å havne i motsatt kjørefelt må man velge å kjøre over katten»
– politiadvokat, Ingeborg Drægebø

Grafen har spurt dei store forsikringsselskapa om kva dei meiner og anbefalar. Svara viser at tingretten, påtalemakta og forsikringsselskapa er uenige i kva som bør gjerast.

Saka handla om ein sogning i 30-åra som vart tiltalt for brot på vegtrafikklova «om at alle skal ferdast omsynsfullt og vere aktsam», etter ei utforkøyring i ein annan kommune tidlegare i år.

Mannen forklarte til tingretten at han mista kontroll på bilen sin i ein sving og kom over i motsett køyrefelt, før han køyrte av vegen og kolliderte med eit tre. Kollisjonen medførte skadar på bilen og lettere personskade på seg sjølv.

I saka prosederte Drægebø at «dersom det kom en katt ut i veien, så ville det i den aktuelle situasjonen vært bedre å kjøre over katten enn å svinge til siden».

og vidare:

«at dersom man står ovenfor valget om å kjøre over en katt eller å havne i motsatt kjørefelt må man velge å kjøre over katten».

Grafen har spurt dei store forsikringsselskapa om dei er einige i påstanden til politiadvokaten, og kva anbefaling forsikringsselskapet har om det kjem dyr i vegbana.

Svara kan du lesa her:

Frende

Kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen.

Her er det vanskelig å gi et svart/hvitt svar. Kommer et dyr ut i veibanen vil mange handle på refleks og rent instinktivt, og da kan det være «fort gjort» å svinge til venstre eller til høyre for å unngå katten.

Kommer du ut for en slik situasjon så må vel anbefalingen være å ta en risikovurdering, og prøve å unngå katten dersom du kan gjøre det uten å sette ditt eget eller andres liv i fare.

Dersom fører har tid til å reagere og registrere at det kommer møtende trafikk i motsatt retning, så bør du heller sikte på katten enn motgående trafikk. Men da er betingelsen at du faktisk har tid til å registrere dette og ta et bevisst valg.

Situasjoner som dette er en av grunnene til at du alltid skal tilpasse farten etter forholdene, og holde god avstand til bilen foran, nettopp for å ha mulighet til å stoppe eller svinge unna om noe skjer.

If

Informasjonsdirektør Jon Berge.

Utover at det er viktig å kjøre etter forholda og forsøke å berge liv ved eit uhell eller ein kritisk situasjon, har eg ikkje mykje å tilføye til denne saka.

Me har tidlegare gått ut med råd om å sikte bak ein elg/storvilt som er på veg over vegen, fordi det da er størst sjanse til å unngå samanstøyt, og det rådet gjelder framleis.

Gjensidige

Kommunikasjonssjef Arne Voll.

Det som er viktig, er å tilpasse farten etter forholdene. Om en katt eller et annet dyr plutselig springer rett ut i veien, skal bilfører gjøre alt han eller hun kan for å unngå en ulykke/skade. Er det liten trafikk og ingen kjøretøy i motgående kjørefelt, vil det være rett å prøve å svinge unna. Kommer det biler i mot skal en gjøre alt en kan for å unngå personskader. Spesielt siden vi vet at møteulykker ofte medfører store og alvorlige personskader.

Derfor vil hver enkelt situasjon avgjøre hva som er rett og galt, om et dyr plutselig kommer ut i veien rett foran en.

Rådet bør være: Ha alltid oppmerksomheten rettet et godt stykke foran bilen, slik at man kan handle fornuftig ut fra overraskende faktorer i trafikksituasjonen. Situasjonen kan endre seg på et øyeblikk. Primært ved å bremse ned, og sekundært ved unnamanøver.

Eika

Informasjonsdirektør Sigurd Ulven.

Vi har ingen generell anbefalinger for slike tilfeller, det må bli opp til den den enkelte sjåfør som må ta avgjørelsen der og da. Og så er det opp til politiet å vurdere om aktsomheten er overholdt i hvert enkelttilfelle.

Grafen har ikkje fått svar frå forsikringsselskapet Water Circles.