– Stod som eit rådyr som plutseleg vart fanga av frontlyktene til ein bil

  Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

  I følgje NTB lagra PST mobildata utan lov i over eitt år ved å setja opp falske basestasjonar for å trena på overvaking i Oslo.

  Det var Aftenposten i 2014 som klarte å påvise IMSI-catchere rundt sentrale bygningar i hovudstaden, der blant regjeringskontor og Storting. Spionutstyret kunne overvaka bevegelsar til politikarar, embedsfolk og vanlege folk i området.

  Overvakinga skjer ved å skru opp signalstyrken for å lokke mobiltelefonar i nærleiken til å kople seg til den falske basestasjonen. Slik overvaking skal etter straffelova kun skje når politiet har grunn til å mistenkje alvorleg kriminalitet.

  Tilbake i 2014 sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at det var vanskeleg å få avdekt om utstyret har vore brukt til ovarvaking av mobiltelefonar i Oslo.

  Aftenposten fekk nyleg innsyn i dokument som viser at politiet sjølv hadde sett opp dei falske basestasjonane og lagra mobildata frå tilfeldige brukrarar.

  PST-sjef Bjørnland stod som eit rådyr som plutseleg vart fanga av frontlyktene til ein bil. Heilt paralysert.
  – Steigan

  Ho hadde nemleg hevda at opplysningar om mobilspionasje ikkje var kjent for PST, og sa at mobile basestasjonar var vanskeleg å avdekke. Deretter vart ho teken i løgn.

  Steigan viser til Edward Snowdens avsløring:

  – På Fort Meade (i USA, journ. amn.) sit folk 24 timar i døgnet og analyserer enorme mengder metadata, og er i stand til å gå heilt ned i den enkeltes mobiltelefon eller nettbankkonto. Snowden fortalte også at det er ein oppmuntring for unge tenestemenn at dei får more seg med å sjå folks nakenbilete.

  Det er sannsynleg det er fleire falske basestasjonar rundt om.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.