Grafen har fått tal frå alle fotoboksane i Vest politidistrikt for 2018. Den boksen som bidreg mest til statskassen står på E39 Fløyfjellstunnelen retning syd. Den henta om lag 4,4 millionar kroner i fjor.

Flest førarkortbeslag var i Fodnestunnelen i Lærdal kommune retning ferjekaien. Her vart det gjort elleve beslag.

– Slutt på «kvittering» ved høg fart

I dei gamle fotoboksane fekk sjåførar ofte ein kraftig blink ved høg fart. No er det ikkje nødvendigvis slik lenger. Trafikkordinator Ola Akselberg i Hordaland politidistrikt seier til Grafen at lyset på fotoboksane er forandra dei siste åra:

– Etterkvart som fotoboksane vert oppgradert går dei over frå blits til infraraudt lys. Det betyr at du må sjå på fotoboksan om du skal få med deg at du er «blinka» seier Akselberg.

Han legg til at det kjem berre nokre raude prikkar i ein sirkel som kan vera vanskeleg å sjå.

Nedanfor finn du detaljert statistikk:

Anmeldelsar Fartsbrot Utsendt førelegg Vedtekne førelegg Førarkort-beslag Bøter i kr Henlagt, ikkje straffbart Henlagt, manglande bevis
E16 Arnanipatunnelen retning øst, 5260 Indre Arna (Sone 1036 24 1828 1440 1423 2 3 564 750 110 269
E16 Arnaveien v/ Gaupåsvatn vestover, 5119 Ulset, Bergen kom 3 260 87 84 1 195 900 52 32
E16 Arnaveien v/Vågsbotn østover, 5119 Ulset, Bergen komm.(S 357 93 84 205 400 64 92
E16 Dale vestover, 5722 Dalekvam, Vaksdal kommune (Sone 1103 6 453 212 210 2 537 150 29 204
E16 Dale østover, 5722 Dalekvam, Vaksdal kommune (Sone 11033 9 643 363 349 3 896 900 30 198
E16 Lærdalstunnelen mot Aurland, 5745 Aurland, Aurland kommu 7 136 57 57 2 178 350 38 71
E16 Lærdalstunnelen mot Lærdal, 6887 Lærdal, Lærdal kommune 7 138 65 59 183 250 17 7
E16 Saghaug, vestover 1 165 44 42 127 500 97 115
E16 Saghaug, østover 42 7 7 14 700 51 18
E16 Takvam retning vestover (Sone 12412) 3 606 322 319 800 850 419 345
E39 Fløyfjelltunnelen nordover, pkt. 1 (Sone 12389) 2 95 34 34 1 90 250 493 512
E39 Fløyfjelltunnelen nordover, pkt. 2 (Sone 12389) 32 1871 870 824 7 2 240 100 33 55
E39 Fløyfjelltunnelen sydover (Sone 12389) 31 3045 1652 1564 7 4 361 650 15 5
E39 Haukås v/Bergen fengsel, nordover (Sone 14871) 3 427 287 275 666 100 28 41
E39 Hylkje, sørover (Sone 14871) 3 30 8 7 14 700 105 22
E39 Osvegen v/Kaland skole, sørover (Sone 13492) 1 297 162 157 368 800 37 22
E39 Osvegen v/Kalandseid, nordover (Sone 13492) 3 249 131 132 303 450 10 79
E39 Storetveitveien v/Securitas, sørover (Sone 11907) 1 166 82 78 188 650 7
Flenja aust, 5745 Aurland, Aurland komm (Sone 12129) 3 141 119 128 2 413 950 38 20
Flenja vest, 5745 Aurland, Aurland kommune (Sone 12129) 10 4 4 9 650 9 14
Fv 561 Spjeld nord, 5363 Ågotnes, Fjell kommune (sone 18689) 4 436 288 264 588 000 24 27
Fv 561Spjeld sør, 5363 Ågotnes, Fjell kommune (sone 18689) 1 315 228 216 494 400 11 11
Fv267 Øvre Ervik, nordover (Sone 11677) 3 204 137 136 1 320 200 2 24
Fv267 Øvre Ervik, sørover (Sone 11677) 2 81 55 54 123 400 4 8
Fv546 Fana nordover mot Rådalen (Sone 11900) 1 110 74 65 1 150 100 39 41
Fv546 Fana sørover mot Fana kirke (Sone 11900) 88 56 56 131 200 37 137
Fv557 Bjørndalskogen (sone 10735) 2 790 624 586 1 359 200 119 77
Fv557 Knappetunnelen nord 1 (Sone 17099) 4 510 309 301 1 806 000 129 100
Fv557 Knappetunnelen nord 2 (Sone 10725) 40 15 12 29 100 47 224
Fv557 Knappetunnelen nord 3 (Sone 17099) 9 500 275 261 1 688 400 159 290
Fv557 Knappetunnelen nord 4 (Sone 17099) 6 603 316 323 2 841 000 6
Fv557 Knappetunnelen sør 1 (Sone 17099) 13 1162 803 791 2 2 154 600 52 5
Fv557 Knappetunnelen sør 2 (Sone 17099) 17 1226 744 728 6 1 978 900 33 6
Fv557 Knappetunnelen sør 3 (Sone 10725) 91 50 51 135 350 5 2
Fv557 Knappetunnelen sør 4 (Sone 17099) 20 13 11 34 700 40 217
Fv562 Kleppe, Askøy, nordover (Sone 16887) 1 89 35 36 81 900 5
Fv562 Kleppe, Askøy, sørover (sone 16887) 47 8 7 16 000 18 11
Fv57 Hopeflaten sørlig retning, 5914 Isdalstø, Lindås kommun 1 19 12 11 31 300 60 31
Fv580 Helldalen østover (Sone 14449) 15 1450 1225 1216 1 2 810 400 19 24
Fv585 Årstadveien nordover (sone 18749) 42 12 9 20 600 79 16
Naustdal Nord NG, 6817 Naustdal, Naustdal (Sone 14657) 2 91 41 44 1 126 700 29 162
Naustdal Nord SG, 6817 Naustdal, Naustdal kommune (Sone 1465 4 298 173 169 2 488 800 11 15
Naustdal Sør NG, 6817 Naustdal, Naustdal kommune (Sone 14657 6 166 115 120 2 394 000 90 98
Naustdal sør, 6817 Naustdal, Naustdal kommune (Sone 14657) 1 220 76 74 1 219 500 10 79
Rv5 Fodnes nord NG, 6887 Lærdal, Lærdal kommune (Sone 14260) 9 489 250 247 7 781 850 249 89
Rv5 Fodnes nord SG, 6887 Lærdal, Lærdal kommune (Sone 14260) 74 28 28 74 400 322 86
Rv5 Fodnes S SG, 6887 Lærdal, Lærdal kommune (Sone 14260) 16 483 202 196 11 658 950 116 12
Rv5 Fodnes Sør NG, 6887 Lærdal, Lærdal kommune (sone 14260) 8 311 210 212 4 691 150 138 14
Rv555 Damsgårdtunnelen vestover (Sone 11042) 8 737 346 335 1 855 750 3522 3940
Rv555 Damsgårdtunnelen østover (Sone 11042) 8 681 246 227 597 950
Rv555 Straume vestover (Sone 16869) 4 215 68 64 150 950
Rv555 Straume østover (Sone 16869) 2 217 49 49 109 300
Sum 286 22764 13122 12736 71 33 306 100

Foto: Fodnestunnelen/Grafen.