Brannbilen i den tragiske ulukka på Rv 55 ved Lomelde i Sogndal var ein ombygd mjølkebil


Statens vegvesen har i dag frigitt rapporten frå den tragiske ulukka på Rv 55 ved Lomelde i Sogndal, 11. april i fjor.

Brannbilen i ulukka var ein ombygd mjølkebil og ulukkesgruppa skriv at tankstorleiken var i overkant av kva køyretøyet kan frakta lovleg.

I rapporten meiner ulukkesgruppa at følgjande har medverka til at ulykka skjedde:
* Manglande erfaring med å køyre utrykning med tankkøyretøy
* manglande skott i lengderetning som kunne redusert skvulping
* Fart etter forhold (veg og type køyretøy/last)
* Høgt tyngdepunkt på brannbil (væske i bevegelse)
* Mange kurver på rad
* Overstyring PGA (lågt dekktrykk)
* Køyrar havnar utanfor asfaltkant
* Overkorrigerer på rattet for å få bil opp på asfalt igjen
* Møtande har ingen plass for å avverge situasjonen

Statens vegvesen skriv i rapporten at føraren av brannbilen hadde rett til å køyre utrykning, men at han ikkje hadde køyrt denne bilen på utrykning tidlegare. Dei viser også til svært lang tid på å frigjere den skadde bilføraren.

Her kan du lesa heile rapporten