Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Staten henta inn litt over 2,6 millionar kroner i fjor på Fodnestunnelen og Lærdalstunnelen. Hittil i år har fotoboksane henta inn nesten 700 tusen kroner.

Bilar i høg fart mot ferja Fodnes – Mannheller la att meir enn 1,6 millionar kroner i statskassen i 2017. I den andre retninga la bilistar att nær 600 tusen kroner. Fotoboksane i Fodnestunnelen er dei som hentar inn mest i Indre Sogn.

I løpet av dei første fire månadane i 2018 vart det skrive ut 192 førelegg i Fodnestunnelen og 20 i Lærdalstunnelen. Sum bøter for Lærdalstunnelen er på knappe 66 600 kroner, mot Fodnestunnelen som har henta inn 609 tusen kroner allereie.

Vivi-Ann Haukås som er einingsleiar ved politiets ATK-sentral seier til Grafen at Gudvangatunnelen var ute av drift i heile 2017, og er difor ikkje med.

Her er oversynet som viser anmeldelsar, forenkla førelegg, førarkortbeslag og bøter i kroner. Tal førarkortbeslag er i følgje Haukås inkludert i anmeldelsar.

2017
Fotoboks Anmeldelsar Forenkla førelegg Førarkortbeslag Bøter, i kroner
E16 Lærdalstunnelen mot Aurland 11 67 2 183 950
E16 Lærdalstunnelen mot Lærdal 16 62 1 166 900
Rv5 Fodnes nord 18 185 6 584 250
Rv5 Fodnes sør 21 523 6 1675 200
Sum 66 837 15 2 610 300
2018 (januar – april)
Fotoboks Anmeldelsar Forenkla førelegg Førarkortbeslag Bøter, i kroner
E16 Lærdalstunnelen mot Aurland 2 9 30 600
E16 Lærdalstunnelen mot Lærdal 2 11 36 000
Rv5 Fodnes nord 2 64 2 210 700
Rv5 Fodnes sør 2 128 2 398 800
Sum 8 212 4 676 100

Foto: Grafen.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.