Offentleg tilsett mista jobben etter journalsnoking


Nettmagasinet har tidlegare skreve om politibetjenten som brukte politiet sitt register til ulovleg snoking. Mannen hadde gjort minst 70 ulovlege oppslag utan tenestleg behov.

Dei fleste søka gjorde han heime hjå seg sjølv, men også hjå ei kvinne i 30-åra med asiatisk etnisitet. Kvinna hadde han møtt på datingtenesten Tinder. I tillegg til å gje kvinna opplysningar frå registeret, fekk ho fotografere signaleringsfoto av ein mistenkt person.

Tilsetjingsrådet i politiets utlendingseining har nyleg handsama saka og fatta vedtak om avskjed.