La lok på «Dark Room»-saken

  Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

  Grafen har i lang tid forsøkt få innsyn i dokument til ein politimann som fekk førelegg for nedlasting av barnepornografi. Dette har ikkje redaksjonen lukkast med.

  Grafen begjærte for over eit halvt år sidan innsyn i dokumenta til ein politimann som var tilsett hjå politiet i Bergen. Politimannen var ein av dei som var tekne i den såkalla «Dark Room»-saken, som omhandla nedlasting av barnepornografi.

  Den 13. desember 2016 vart mannen suspendert frå stillinga i seks månader, og han fekk seinare avskjed frå stillinga 2. mai 2017.

  Andre som har vore involvert i same saka har fått lang ubetinga fenselsstraff, men politimannen slapp frå det med avskjed og eit førelegg ingen vil gje innsyn i.

  Det finst fleire liknande saker med same utfall.

  Dokument i saka

  Dokumenta nedanfor er det einaste redaksjonen har greidd få ut.

  https://grafen.media/wp-content/uploads/2017/10/Sladdet-personalmappe.pdf

   


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.