Snudde etter to år og gav innsyn i kommunerekneskap

  Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

  Innsynsverstingen Sogndal kommune med den kontroversielle rådmannen Jostein Aanestad i spissen har no gjeve innsyn i kommunerekneskapen sin på bilagsnivå.


  Rekneskapen kan du lasta ned her:

  – Rekneskap pr bilag 2016 Sogndal (4,2 MB Excel-format)

  Lovbrot og hemmeleghald

  Kommunen har lang historikk med hemmeleghald av dokument og gjennomgåande lovbrot i fleire sektorar.

  I fjor nekta den kontroversielle rådmannen også svare Fylkesmannen, som då i fleire omgangar hadde etterlyst svar hjå kommunen, utan å få det. Lista stoppa ikkje der. Flere ganger har Arbeidstilsynet og andre offentlege organ måtte purre på svar i saker dei har til sakshandsaming.

  Svar får dei ikkje før fleire månader etter.

  Rett til innsyn i redigerbare format

  I fjor kom Sivilombudsmannen med uttale som gjev rett til innsyn i redigerbare format. Det var nettmagasinet her som førte saka.

  – Ombudsmannen viste til kva bestemmelsar som gjennomfører EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF) i norsk rett.

  Den kontroversielle rådmannen i Sogndal har ei alternativ verkelegheit når det kjem til tolking av lovverk. Om det var dagbøter for trenering av innsynskrav ville kommunen måtte budsjettert eit ikkje ubetydeleg beløp for dette.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.