Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – eit juridisk galehus

  Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

  Mykje tydar på at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane no får ein dask på lanken av Sivilombodsmannen. Fylkesmannen meiner at du ikkje kan krevje elektronisk kopi av eit offentleg dokument i redigerbart format.

  Anne_Kristin_Eitungjerde
  Anne Kristin Eitungjerde, juridisk sjef ved Fylkesmannen meiner du ikkje skal få redigere dokument frå offentlege organ. Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

  Grafen har fått offentlege dokument i redigerbart format hjå fleire organ. Dette er føremålet til offentleglova. I saka her har Grafen begjært innsyn i eit Excel-dokument med kommunerekneskap. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane meiner at Grafen ikkje skal få det.

  Tabba seg ut fleire ganger

  Fylkesmannen gjorde i saka ei rekkje tabbar, mellom anna ved å sende ut pressemelding med påstand om at Lærdal kommune ikkje har sendt uriktige opplysningar om økonomisystemet. Noko dei har gjort.

  For Fylkesmannen ser saka ut til å handle meir om å forsvare «tabben» enn å syte for at kommunane følgjer lovverket.

  Eitungjerde, som er såkalla «juridisk sjef» har lenge hatt moglegheit til å leggje korta på bordet, og gjere om vedtaket. Dette vil ho ikkje.

  I staden har ho gått over til ein strategi for trenering. Aller først meinte Eitungjerde det var det «tidkrevjande» å produsere dokumentet i Excel-format. Då dette vart motbevist, så endra Eitungjerde argumentasjonen til følgjande:

  Det bør tvert om gå fram av kopien at det er ein kopi, og det bør ikkje vere mogleg å redigere eller manipulere innhaldet i eit dokument som kjem frå eit offentleg organ.
  – Anne Kristin Eitungjerde,
  juridisk sjef ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

  Sivilombodsmannen har bede Eidtungjerde svare for dette, og korleis argumentet hamonerer med EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF) om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor.

  Svaret blir interessant.

  OPPDATERING:  Som venta fekk Eitungjerde og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane krass kritikk for si tolkning av lovverket, at tolkinga var i strid med gjeldande rett. Fylkesmannen fekk også pålegg om å gjera om vedtaket om avslag. 


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.