NYTT

Sivilombudsmannen med årets viktigaste uttale om retten til innsyn

Sivilombudsmannen har komme med uttale i den såkalla «Excel-saka». Uttalen avklarar fleire rettslege spørsmål om retten til innsyn i særskilt filformat. Saka omhandlar Lærdal kommune...

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen: – Talet på offentleg tilsette må bli færre

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen meiner vi har eit byråkrati rigga for 50-60 millionar innbyggjarar, og at den viktigaste oppgåva for offentleg sektor framover er...

Ny serie med spennande saker

Grafen har i lengre tid arbeidd med ein serie saker der tilsette i politiet er involvert i straffbare saker utan å få straff. Av...

Danmarks Radio: Amerikanske styresmakter skal ha spionert mot mål i Noreg

Den amerikanske militære etterretningstenesta NSA skal ha utnytta eit hemmeleg dansk-amerikansk spionsamarbeid til målretta spionasje mot departement og private bedrifter i Danmark. NSA har også...

NAVs økonomikurs

Den 20. september hadde Nrk sak om NAVs økonomikurs. Av råda var mellom anna å ete middag hjå vener og familie, surfe på Internett...

Dommar i Oslo tingrett lasta ned barneporno i arbeidstida

Tingrettsdommar Arild Nesdal i Oslo tingrett er tiltalt for nedlasting av barnepornografi. Det går fram av berammingslista til Follo tingrett.  Det var i januar 2019...

Salsfremjande forskning eller klinisk utprøving: Möllers tran mot covid-19

Gløym anerkjente institutt og legemiddelfirma som Gamalejainstituttet, AstraZeneca og Pfizer med milliardbudsjett og forskarar i verdsklasse. Her i Noreg meiner universitetssjukehuset i Oslo at tran, då helst...

Dette var Oslos mest lønnsomme fotoboks i 2019

Noreg fekk den første fotoboksen i 1988, og sidan den gang har dei formeira seg og bidrege med hundrevis av millionar til statskassen. Bøtene...

To etterforskningsleiarar i Kripos tiltalte av Riksadvokaten

Etterforskningsleiarane i Kripos, Tor Kjetil Kallmyr (49) og Øystein Jørgensen (51), er tiltalt av Riksadvokaten for grovt brot på tenesteplikta. Saka går for Kristiansand tingrett...

Unge Venstre-nestleiar vil ha strengare språklov

Ane Breivik, 1. nestleiar i Unge Venstre, håpar sentralstyret vedtek kompetansekrav til begge målformer og sanksjonar for brot på språklova. Det skriv Framtida.no. Det var...