NYTT

Forbes: – Negative renter i Europa gjer Russland «skotsikkert»

Vladimir Putin sin verdipapirmarknad er betre enn marknaden i Kina og USA, og det er Europa sin feil, skriv Forbes. Russiske verdipapir har vorte ein...

Italia opplever meir solidaritet med Russland enn EU

Utbrotet av koronavirus har vist at EU er langt frå solidarisk. Eit fullasta russisk militærfly med medisinsk utstyr og spesialistar landa i går på...

Telenor får 1,2 milliardar kroner i bot for misbruk av marknadsmakt

Dårleg konkurranse i mobilmarknaden gjer at du får små og dyre datapakkar. I Finland kan ein få ubegrensa datapakkar for under 250 kroner per månad....

Ny NAV-sjef teken for snoking

Det er leiar av NAV Lillesand, Kristin Hognestad (51), som har gjort ulovleg journalsnoking og skaffa seg personopplysningar ho ikke har rett på. Det er NAV...

Usikre på om alle høgskule-campusane har vorte styrka etter fusjonen

Det er berre i Bergen at høgskulen på Vestlandet greier fylla opp studieplassane sine. Det skriv Framtida.no i dag. Ved studiestart er mindre enn 60...

Dette var Oslos mest lønnsomme fotoboks i 2019

Noreg fekk den første fotoboksen i 1988, og sidan den gang har dei formeira seg og bidrege med hundrevis av millionar til statskassen. Bøtene...

Dette må legar og helsepersonell som undersøkjer personar med mistenkt koronavirus kjenna til

Sår på føttene som minner om vasskoppar kan vera nytt symptom på koronavirus, i følgje forskarar i Spania. Folkehelseinstituttet seier til Grafen dei nye...

Steigan utfordra Egeberg i Faktisk til journalistisk holmgang – får ikkje svar

NRK ville invitere Kristoffer Egeberg frå Faktisk.no og Pål Steigan frå Steigan.no til å diskutere det at Faktisk har stempla ein artikkel «heilt feil»....

Det russiske diplomatiet vinn den nye kalde krigen

Professor emeritus og russlandekspert Stephen F. Cohen har i eit intervju med The Nation sagt at Moskva er den mest aktive diplomatiske byen i...

Jusprofessor: Kan stilla spørsmål ved praksisen med konstituerte dommarar

I slutten av oktober vart det kjent at NAV bevisst hadde brukt EØS-lovverket feil i saker om arbeidsavklaringspengar, sjukepengar og pleiepengar. Redaktør i Resett sa...