Lokal

Seksten nye statsborgarar i Indre Sogn

Laurdag 21. april arrangerte Fylkesmannen i Sogn og Fjordane statsborgarseremoni for 77 nye statsborgarar frå 15 kommunar og 18 ulike opphavsland. Av desse var...

Skyhøgt sjukefråvær ved NAV Sogndal

I følgje anonyme kjelder skal sjukefråværet ved NAV Sogndal ha vore over 40 % med mykje langtidsfråvær den siste tida. Leiar ved NAV Sogndal,...