Vi ønsker ingen amerikanske militærbaser i Norge. Avtalen må stanses. Den øker spenning og krigsfare og risikoen for å få en atombombe i hodet. Atomvåpen kan når som helst bli menneskehetens endelige og siste tabbe. Når våre politikere fortsetter å være blinde for den store atomsmellen som en reell trussel, er dette like uansvarlig som å lagre kunstgjødning på Beiruts havn. Eller å ikke lytte til Gro Harlem Brundtland, verdens helsedirektør, da hun krevde tiltak mot pandemier – til en pris av noen brøkdeler av en promille av militærbudsjettene.

Det blir selvsagt ikke atomvåpen på basene, får vi høre. Men, la oss starte der, er det så selvsagt? USA ikke er til å stole på, som jeg viser i min siste bok, «Medaljens bakside». Og heller ikke våre egne politikere. Johan Jørgen Holst bedyret i sin tid som forsvarsminister at amerikanske krigsskip i norske farvann måtte erklære at de ikke hadde atomvåpen om bord. Slik var det ikke. Holst måtte til slutt vedgå i Stortinget at Norge bare minnet om norske lover og regler, amerikanerne ha ingen løfter. Vi har avfunnet oss med at USA aldri gir opplysninger om sine atomvåpen. Alle som bor i Tromsø eller nær andre baser, har grunn for sin uro.

Jeg påstår ikke at Erna Solberg lyver, men i NATO kan vi ikke stole på våre regjeringssjefer. Det er nok å se til Danmark hvor en journalist, Poul Brink, for tretti år siden skulle lage en reportasje om arbeidere som var blitt syke. De hadde samlet opp radioaktiv snø etter en amerikansk flystyrt på Grønland. Brink avdekket at USA hadde hatt atomvåpen på Thule-basen. Danske statsministre, H.C. Hansen og Jens Otto Krag, hadde løyet og i hemmelighet godtatt atomvåpen på dansk jord. De hadde også avtalt at danske myndigheter aldri skulle uttale noe som kunne skade eller føre til erstatningsansvar for USAs militærvesen. Bak ryggen på det danske folk hadde regjeringen avtalt med USA å oppheve dansk lov, til og med danske arbeideres rett til yrkesskadeerstatning.

Aftenposten kaller en base for en base, men Erna Solberg ville ikke bruke akkurat det ordet. Hennes problem er Norges basepolitikk: ingen baser for fremmede makter med mindre landet er under angrep. Dette er et løfte Norge ga til Sovjetunionen da vi gikk inn i NATO i 1949. I Solberg-språk er baseneomforente områder. En base i Trøndelag var ikke en base, fordi soldatene skulle rotere. Det er mye nytale i NATO. Sannheten forsvinner bak verbale kamuflasjeøvelser. Krig blir til humanitær intervensjon, Libya beskytes for å beskyttes. Statsministre, utenriksministre og forsvarsministre i tretti land taler NATO-språk med perfekt uttale.

De forteller oss at USA kommer hit med sine baser for å passe på og hjelpe Norge mot en truende makt som vil oss ondt. Og at USA med sine 800 baser i 79 land ikke vil noen noe ondt. Sant nok, dette sies åpent i USA, dets militærvesen skal gi trygghet over hele verden – for amerikanske bedrifter og produkter. Andre stormakter skal holdes nede og utenfor markedet. USAs NATO handler ikke om forsvar, det er en forretningsmodell.

USA har onde hensikter overfor både Russland og Norge.

USA har onde hensikter overfor både Russland og Norge. Vi i Norge blir aldri trygge før også Russland kan føle seg trygge. Når USA får operere i Norge, snakker forsvarsminister Bakke-Jensen om stabilitet, også russerne skal føle seg tryggere – men kan han diktere hvordan Russland skal oppleve et NATO med 15 ganger Russlands militære styrker, og et USA med massivt fotfeste i Norge? Bør Norge hjelpe USAs militærindustri med å øke spenning, uro og krigsfare i vår region?

Ifølge USA er man enten med eller mot USA. Nåde dem som er mot, ikke åpner for investeringer eller ikke er ivrige kjøpere av amerikanske våpen.

NATOs gjeldende provisjonssats for beskyttelse, to prosent, skal sikre profitten i USAs våpensmier. NATO følger opp en kjent amerikansk tradisjon – Al Capone og hans italienske venner krevde beskyttelsespenger fra restaurantene. Krovertene visste at de måtte betale, hvis ikke kom bøller som smadret lokalet. Militærmakten er den kriminelle oververden, en mektig og vidtfavnende maktstruktur, mye mer dødelig og skadelig enn underverdenen, mafiaen. Land etter land er blitt smadret fordi de sto opp mot USAs ønsker. Som mafiaen fremsetter den kriminelle oververdenen an offer you can’t refuse og får det de peker på. Nå har de pekt på Norge og bedt om fire militærbaser, regjeringen har klappet hælene sammen, gjort honnør og skrevet på en avtale.

USA har onde hensikter også med Norge. USAs mål og tankegang står klart å lese i de policyrapportene som utarbeides av tenketanken Rand Corporation. Rand smykker seg med å ha vunnet den kalde krigen ved å påtvinge Russland et rustningskappløp som de knakk nakken på. I en rapport fra 2019 anbefaler Rand å skru av oljetilførsel og få russiske akademikere til å utvandre. Rand står for ekstrem politisk nedrighet.

Norge bør ikke hjelpe USA med å skade Russland. Men vi har lenge gjort oss stadig mer avhengige og uselvstendige. Vi kjøper kampfly egnet til å delta i USAs angrepskriger og bomber i Libya og Afghanistan for å få goodwill fra USA. Etter noen tiår står vi uten evne til å forsvare oss selv, men kan når som helst påta oss oppdrag for NATO hvor som helst i verden. Politikken er i så åpenbar strid med norske interesser at man nesten skulle tro at vi lot oss diktere av Washington.

Og nå det mest sjokkerende. Vi mottar militære råd – kall det gjerne ordrer – fra USA. Direkte fra Rand Corporation. Solberg-regjeringen har faktisk kjøpt råd fra Rand om strategi i Nord- Norge, og – ikke overraskende – blitt anbefalt ytterligere norsk opprustning mot vår nabo i øst. Vi bør få mer langtrekkende våpen, og invitere allierte med systemer for angrep dypt inne i Russland, mente Rand. Dette er klare ord om hva basene handler om, ikke forsvar av Norge, men å knekke Russland – aggresjon mot vårt naboland, det er noe helt annet enn hva regjeringen har fortalt det norske folk.

Under utdelingen av nobelprisen til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) i 2017 gjorde Solberg sure miner. Hun gikk mot traktaten om forbud mot atomvåpen og sa at Norge lojalt følger NATOs opplegg for å bli kvitt atomvåpen. Igjen NATO-språk. USA skal i de neste ti år sprøyte inn 634 milliarder dollar i å utvikle og bygge nye atomvåpen. Skal det norske folk være lydig mot noe så renspikket tåpelig og farlig?

NATO følger både her og med basene en fastlagt politikk som befolkningene i medlemslandene som praktisk realitet ikke kan endre i valg. Ved sitt nei til atomnedrustning er NATO blitt en helvetesmaskin som ikke lar seg stanse. Norge må slutte å juble frem videre vekst i amerikansk militærmakt og heller si ja til Nobels visjon om et globalt samarbeid om nedrustning.

Vi er så hysterisk redde for å leve alene at vi gjør alt USA ønsker.

Baseavtalen er et opplegg som et fritt og selvstendig land ikke inngår. Norge trenger den ikke. Men USA ønsker den – og Solberg-regjeringen erklærer at avtalen bare viderefører og forbedrer samarbeidet. Sannheten er at det skjer et totalt brudd, et farvel til basepolitikken.

Heldigvis, vi har mulighet for å stanse avtalen. Den blir nemlig ikke gyldig uten at Stortinget gir sitt samtykke. Et vedtak kan tidligst fattes sent på våren 2022.

USA og verden er i rask endring, vi er nødt til stoppe opp og tenke oss om, grundig. Etter fire kaotiske, uforutsigbare og lovløse år var USA bare millimeter unna å gjenvelge Trump. Om tre år kan han stille igjen. USAs lederstilling står for fall. Landet ligger på sotteseng som følge av sine voldelige tilbøyeligheter. Baser i Norge vil være enda en pinn i likkisten. Vil vi være sanne venner av USA, bør vi nå si noen sannhetsord. Overfor miljøkrise og megabranner er militære våpen uten verdi. Hverken verden eller USA har råd lenger. Landet må samarbeide seg til venner og slutte å bombe seg til fiender. USAs fattige er de i verden som har mest å vinne på at verden realiserer Nobels visjon om globalt samarbeid og nedrustning.

Baseavtalen er lite forutseende. Norge bør tenke seg om to ganger før vi lar partneren flytte inn. Hvor lett blir det å få USA ut igjen? Norge har fortsatt frie, demokratiske valg, men de kan fort bli ufrie. USA har grepet inn hundrevis av ganger mot andre nasjoner som har valgt feil ledere. Skulle norske politikeres blinde forelskelse i USA en gang svikte, vil vår statsminister raskt få konkurranse av en marionett som vil hjelpe USA med å redde Norge frå sosialistene. Baseavtalen vil da bli a scrap of paper, basene vil bli fylt opp med spesialstyrker som driver dronekrig og elektronisk sabotasje mot Norge. Overdrivelse? Eksempler som Mossadeq i Iran, Allende i Chile og Maduro i Venezuela viser at vi kan komme til å angre bittert på at vi har amerikanske boots on the ground.

Troen på sikkerhet ved militære midler strider mot både fornuft og erfaring. Baseavtalen kan kanskje oppleves naturlig slik verden er. Men er verden slik vi vil ha den? La oss heller innse at det ikke fins noen sikkerhet så lenge alle land sitter med fingeren på avtrekkeren. Norge trenger en regjering som skrur av autopiloten. To ting er presserende:

1. Norge må utføre en utredning på fritt grunnlag av vårt forhold til USA og hva NATO har gjort med den sikkerhet og selvstendighet som nasjon som Grunnloven forutsetter i § 1 og 25.

2. Landet som utdeler Nobels fredspris, må utrede om norsk utenrikspolitikk skal inspireres av Nobels nedrustningsidé? Vi må vurdere farene ved fortsatt kapprustning opp mot muligheten for å bli fanebærer for en ny fredspolitikk, som skissert i oppropet mot basene som kan leses på nobelwill.org.

Baseavtalen er et eksempel på at Norge ikke lenger er en selvstendig nasjon. Vi er så hysterisk redde for å leve alene at vi gjør alt USA ønsker, vi bryter folkeretten ved å ikke skrive under på atomvåpenforbudet, vi stiller opp i ulovlige kriger, og fremfører ustanselig tungetale styrt fra Washington. Det er på tide å sette foten ned. Vi må slutte å tenke på å vinne neste krig og bruke kreftene på å unngå den.

fredpax­@online.no


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.