Spår finanskrise i 2023: – Eit biprodukt av tiltak styresmaktene har implementert i kampen mot covid-19

Foto: Sharad Bhat/Pexels.

Verda kan møte ei ny finanskrise liknande den i 2008-09 som følgje problem som har samla seg opp dei siste 18 månadene, eit biprodukt av tiltak styresmaktene har implementert i kampen mot covid-19.

Det skriv den russiske sentralbanken i ei melding.

I følgje sentralbanken kan verdsøkonomien gå inn i ny krise som følgje sterk gjeldsvekst for land og aukande tal føretak med svak finansiell soliditet. 

Sentralbanken har utarbeidd fire scenarier for nær framtid til 2024. I følgje sitt «grunnlinje»-scenario kan ein unngå resesjon dersom landa når sine vaksinasjonsmål, og dei avanserte økonomiane normaliserer pengepolitikken.

Dei tre andre scenariene teiknar derimot eit meir dystert bilete:

  • i første scenario blir pandemien betydelig verre, noko som fører til økonomisk krasj verda over.
  • i andre vert pandemien betre, men problem som har samla seg opp gjennom pandemien forverrar den økonomiske situasjonen og forårsakar aukande inflasjon.
  • tredje scenario tek utgangspunkt i at pengepolitikken vert normalisert av avanserte økonomiar, men ustabil dynamikk i finansmarknadane fører til mistillit hjå investorar – noko som er det verste av alle i følgje banken.

Russlands økonomi har i dag høg inflasjon på nær 6,5 %. I slutten av juli annonserte sentralbanken at den vil auke renta for å matche styringsrenta med 6,5 % årleg inflasjonsrate i forsøk på å oppmuntre til sparing og motverke lån.

Sentralbanken ønskjer å få dette talet ned til det offentleggjorte målet på 4 %.

Les også: Forbes: – Negative renter i Europa gjer Russland «skotsikkert»


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.