Nistad: Europa vert styrt av politikarar som fremjar amerikanske – og ikkje europeiske – interesser

Foto: Benjamin Lehman/Pexels

Historikar Bjørn Nistad skriv i kronikk på Steigan.no at Europa vert styrt av politikarar som fremjar amerikanske – og ikkje europeiske – interesser.

Det var i går EU-parlamentet vedtok ein resolusjon om å ikkje anerkjenne Aleksandr Lukasjenko som Kviterusslands president, og tok til ordet for å betrakte den kviterussiske opposisjonen som legitime styresmakter.

Same dag vedtok parlamentarikarane ein resolusjon som antydar at styresmaktene i Russland står bak det som vert omtalt som drapsforsøk på aktivisten Aleksej Navalnyj, og at dette var del av eit systematisk forsøk på å bringe opposisjonelle røyster til tausheit.

Les også: Herland Rapporten: – Vi er det landet i Europa med dei mest einsretta mediene

Som reaksjon på det påståtte drapsforsøket kravde EU-parlamentet at Nord Stream 2-prosjektet [gassledningen frå Vyborg i Russland til den tyske byen Greifswald, red. anm.] – måtte innstillast, og at Russland må isolerast i internasjonale fora.

Ingen av resolusjonene er bindane for medlemsstatane, men dei gjev uttrykk for haldningar og oppfatningar i den europeiske eliten.

Nistad skriv dette vitnar om ekstremt anti-russiske haldningar.

– Haldningane kjem delvis frå Polen, dei baltiske statane og andre austeuropeiske land, delvis frå såkalla menneskerettsorganisasjonar og delvis frå massemedia, som i fleire tiår har vore anti-russiske, skriv han.

Ein god porsjon dobbeltmoral

Nistad skriv at resolusjonane vitnar om ein god porsjon dobbeltmoral. EU-politikarane trugar med sanksjonar på grunn av handsaminga av opposisjonelle i Kviterussland og Russland.

– Brutal undertrykkelse av den gule vestar-røyrsla i Frankrike, inkludert bruk av gummikuler som har blinda fleire demonstrantar, grov politivald for å hindre folkerøystingar om katalonsk lausriving frå Spania, drakoniske straffar for katalonske leiarar for at dei lot den katalonske befolkninga uttala seg om si framtid og andre kritikkverdige forhold i EUs medlemsstatar latar EU-politikarane som dei ikkje er klar over, skriv han.

Les også: Puigdemont: Hvis Kosovo, Albania og Nord-Makedonia er kandidatar for EU-medlemskap, så kvifor ikkje Skottland og Catalonia?

Nistad viser også til at Europa ikkje lenger er ein verdsdel som er totalt overlegen militært og økonomisk, slik kontinentet var i den europeiske imperialismens glansdagar på byrjinga av 1900-talet.

– Tvert imot er Europa i ferd med å bli ein perifer aktør i den globale kampen om makt, marknader og råvarer.

Han meiner at dersom Europa skal hevda seg i verda i dag, må dei knytte seg austover, ikkje berre til Russland, men vidare til Kina, India og Asia. Dette fordi Asia i dag er den dynamiske og veksande regionen i verda.

– Europa burde satsa på å bli ein del av Kinas nye Silkeveg-prosjekt, altså det storstilte kinesiske forsøket på å knytte sammen Asia, Midtausten og Europa, skriv han.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.