Historisk: Ventar fall på 54 % i USAs bruttonasjonalprodukt

Den amerikanske sentralbanken spår eit fall i USAs bruttonasjonalprodukt [verdien av alt som vert produsert, red. anm.] på 54 % i andre kvartal. Den økonomiske aktiviteten blir halvert.

Det er ikkje venta at den amerikanske økonomien vil komme tilbake til 2019 nivå før om to år, altså i 2022.

Les også: Om ein kollaps i USA kjem like overraskande som i Sovjetunionen

USAs økonomi er driven av forbruk, og personleg forbruk utgjer i følgje Steigan.no om lag 70 % av bruttonasjonalproduktet. Sentralbanken viser at dette forbruket vil falle med nær 60 % i perioden april til juni. Kor mykje det vil falle i juli og framover er enno uvisst. Også private investeringar vil falle med over 60 %.

I USA er det no over 42 millionar utan arbeid, og økonomar i finansbanken Morgan Stanley meiner den reelle arbeidsløyse er mykje høgare.

Les også: Max Keiser: Verdsøkonomien imploderer og USA mistar supermakt-statusen

I eit notat finansbanken publiserte står det «I verkelegheita er skuggearbeidsløysa, som inkluderer folk utan arbeid av andre grunnar, mykje høgare». Forbes skreiv nyleg ein artikkel om dette – og at den reelle arbeidsløysa er nær dobbelt så høg som det offisielle tal viser.

 


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.