Det amerikanske senatet røysta nyleg for eit lovverk som gjev styresmaktene rett til å overvake nettlesarhistorikken til innbyggjarar utan domstolskontroll. 

USA har lenge vore ein politistat med grove brot på menneskerettane, og det siste lovtillegget tek enno fleire borgarrettar frå innbyggjarne. 

Les også: Max Keiser: Verdsøkonomien imploderer og USA mistar supermakt-statusen 

Det var onsdag senatet drøfta å gjeninnføre fleire delar av den såkalla «Freedom Act», ei overvakingslov som skulle utgå i mars. Det var den republikanske senatoren Mitch McConnell som tok lova fram att. 

Den tidlegare presidentkandidaten og sosialisten Bernie Sanders skreiv på Twitter at han var «mot» lovverket i 2001, 2006, 2011 og 2015, og var sterkt i mot gjeninnføring. 

– Vi kan ikkje ofre borgarrettane som gjev oss eit fritt land, skreiv han til følgjarane sine på Twitter.

Men då røystinga skulle skje i senatet gav han imidlertid ikkje si stemme mot. Dette fekk fleire av tilhengarane hans til å rase. 

Angrip presse- og ytringsfridom

USA har fått sterk kritikk mellom anna frå jussveteran og korrupsjonsjeger Eva Joly som seier at arrestasjonen av Wikileaks-redaktør Julian Assange er eit angrep på presse- og ytringsfridom. 

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, sa om arrestasjonen at det er ein klassisk strategi å skyte bodbringaren for å få merksemda vekk frå den ubehagelege bodskapen.

Overvakingslovene har hardna mykje til i USA etter fleire avsløringar om krigsforbrytelsar og forbrytelsar mot menneske- og borgarrettar. For nær 10 år sidan avslørte Wikileaks korleis det amerikanske militæret drap sivile og journalistar. 

Stadig fleire er også uroa for at amerikanske styresmakter byggjer inn spionvare i datamaskiner og IT-utstyr som kan nyttast til økonomisk spionasje og industrispionasje. 

Les også: Arrestasjonen av Julian Assange er ein hevnaksjon frå USAs regjering

Les også: Russland kjem godt ut i menneskerettsdomstolen


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.