OPEC-kartellet ville ha Russland med på kutt i oljeproduksjonen for å halda prisane oppe, men fekk nei. Tvert om vil det russiske oljeselskapet Rosneft auke produksjonen frå april.

Les også: Oljepriskrigen: Køyrer mot kvarandre og håpar den andre styrer unna 

Då Russland sa nei raste oljeprisane med over 25 % på ein dag. Det største prisfallet sidan 1991. Seinare har det utvikla seg kaos i marknaden, og den amerikanske Dow Jones-indeksen stengte handelen.

Les også: Kristalina Georgieva samanliknar dagens økonomi med dei glade 20-åra

SEBs oljeanalytikar Bjarne Schieldrop sa til E24 at viss det ikkje vert nokon avtale, og ein køyrer på vidare i april, kan vi sjå eit nærast ubegrensa fall i oljeprisen.

Fremst i skotlinja

Den danske journalisten Peter Simonsen skriv for Finans at Russland kan ha utløyst ein oljepriskrig, der USAs olje- og skiferindustri blir taparen.

I følgje Financial Times har USA tjent godt på OPEC-kartellet som held oljeprisen kunstig høg. For USA er det nødvendig med høg oljepris for at oljeskifer skal vera lønsamt.

Break-even for oljeskiferindustrien i USA er mellom 48 og 54 dollar fatet. No er prisen under 35 dollar, og Russland har sagt dei greier seg med ein pris på 25 dollar i minst ti år.

Det betyr at USAs oljeskiferindustri står fremst i skotlinja. Prisane er så låge at industrien ikkje får dekt kostnadane ved å utvinna oljen, og taper pengar for kvart fat dei produserer.

Bloomberg-kommentator Leonid Bershidskiy: – Slo til på det verste tidspunktet

På 1980 hadde Sovjetunionen utvikla seg til å bli ein av dei største produsentane av olje. USA pressa Saudi-Arabia til å overprodusere olje, og driva prisane i botnen. Dette prisraset var ein av årsakene som førte til økonomisk kollaps.

Les også: Orlov: – Amerikanske haldningar mot Russland vert irrelevante

Fleire kommentatorar meiner at dette er grunnen til at Russland no aukar produksjonen – rett og slett for å gi USA ein takk for sist.

Bloomberg-kommentator Leonid Bershidskiy har sutra mykje på Twitter etter prisfallet og hevdar at Putin har «planlagt og førebudd dette» og «slo til på det verste tidspunktet».

Direktør for Schroders kapitalforvaltning i New York har tidlegare sagt til Forbes at:

– Dei [Russland, red. anm.] kan betala all statsgjeld med reserver i sentralbanken, og i tillegg kan dei kutte styringsrenta. Russisk rubel har blitt svært stabil, og dei har økonomisk handlingsrom.

USAs statsgjeld har derimot passert 23 000 milliardar dollar – over 210 000 milliardar norske kroner.