TASS-spesialserie: 20 spørsmål med Putin om sivilsamfunn og utanlandske agentar

Den sjuande serien i nyhendebyrået TASS sitt spesialprosjekt «20 spørsmål til presidenten» er utgjeven. Her svarer Russlands president, Vladimir Putin, på spørsmål om utanlandske agentar og kvifor ein treng tillatelse til å demonstere.

Putin viser mellom anna til land i Europa som har strengare reglar for uautoriserte demonstrasjonar enn Russland, slik som Sverige.

I Noreg vert Russland ofte demonisert og uthengt på verst tenkelege måte. Ein kan dagleg lese russisk-fiendtleg propaganda i Aftenposten og NRK. Situasjonen for demonstrantar er imidlertid langt verre andre stadar i Europa, noko vestlege medier ikkje omtalar. 

– Uautoriserte demonstrasjonar i Sverige kan verte straffa med frå 5 til 10 års fengsel. Slik er det ikkje i Russland, seier Putin.

Når det gjeld utanlandske agenter seier han at Russland ikkje forbyr aktivitetar frå ideelle organisasjonar med utanlandsk finansiering på russisk territorium, noko som er ulovlig i ei rekkje andre land. Lovverket er meint å beskytte føderasjonen mot innblanding utanfrå i det politiske livet.

– Lovverket som tek føre seg utanlandske agentar og utanlandsk påverknad innførte USA sjølv allereie på 1930-talet, og har vore brukt aktivt sidan den gang. Brot på lovverket i USA medfører ubetinga fengsel, mot Russland som straffar overtredelsar med bøter.

– Lovverket rettar seg berre mot organisasjonar med utanlandsk finansiering som driv innanrikspolitisk verksemd. Det legg ikkje føringar på frivillige organisasjonar som driv med andre ting, slik som helse og økologi.

Sjå heile intervjuet nedanfor med engelske undertekstar:

“20 Questions With Vladimir Putin”

Are all foreign agents can be potential enemies of the state? And what is the benefit of non systematic opposition? Where in Europe people get punished for political riots in more severe way than in Russia? Vladimir Putin clarifies his opinion in the new issue of the Online project "20 Questions to the President".Все ли иностранные агенты – потенциальные враги государства? И какая польза от несистемной оппозиции? И где в Европе за массовые беспорядки карают куда жёстче, чем в России? Владимир Путин разьясняет позицию в новом выпуске интернет-проекта «20 вопросов президенту».

Slået op af Vladimir Putin i Tirsdag den 3. marts 2020


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.