Vladimir Putin sin verdipapirmarknad er betre enn marknaden i Kina og USA, og det er Europa sin feil, skriv Forbes.

Russiske verdipapir har vorte ein «must have» seier det annerkjente magasinet. I Europa er rentene på obligasjonar nesten null, men også for amerikanske er dei nesten null.

Russlands 2027 dollar-obligasjonar betalar 4,25 % rente. Tyskland betalar ingenting, men i staden negativ rente på –0,35 %. Amerikanske obligasjonar ligg på berre 1,8 %. Tyskland og USA har også gjeldsbyrder som kan skremma vettet av investorar, seier Forbes, medan Russland praktisk talt er gjeldsfritt.

– Russland har gjort seg sjølv skotsikre, seier James Barrineau, direktør for Schroders kapitalforvaltning i New York, til Forbes.

– Dei kan betala all statsgjeld med reserver i sentralbanken, og i tillegg kan dei kutte styringsrenta seier han. Russisk rubel har blitt svært stabil, og dei har økonomisk handlingsrom.

Han viser til at Russland dei største reservane i framveksande marknad etter Kina.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.