Det russiske diplomatiet vinn den nye kalde krigen

Professor emeritus og russlandekspert Stephen F. Cohen har i eit intervju med The Nation sagt at Moskva er den mest aktive diplomatiske byen i verda. Det melder nettavisa Steigan.no.

I følgje Cohen er førestillinga om å isolere eit land på Russlands storleik, plassering på det eurasiske kontinentet, ressursar og historie ein hovmodig dumskap.

– Russland ikkje er isolert i det heileteke. Tvert i mot er Moskva den mest diplomatisk aktive byen i verda, og har politiske partnarskap med ei rekkje statar i midtausten og austasia, seier Cohen.

Moskva har også vore senter for fredsforhandlingar som gjeld Syria, Serbia-Kosovo og Afghanistan.

Cohen seier at Putin har tre mål. Det første å sikre Russlands suverenitet. Det andre er hans «Russland først»-politikk, og det tredje å ha forbindelsar med alle land som vil vera partner med Russland.